Rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w modelach kierowania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a jednocześnie całkowicie zbędnych. Mapowanie strumienia wartości Nadrzędnym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i używanych materiałów. Zastosowanie form działania lean management daje szansę zdobycia takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w firmie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co interesujące techniki z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to sprawność ocenienia, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.